POLITYKA PRYWATNOŚCI

1: Niniejsza Polityka prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających ze strony www znajdującej się pod adresem anzpodatki.com, zwanej dalej „Stroną”. Brak akceptacji niniejszej Polityki prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Strony.

Administrator

2: Administratorem danych osobowych użytkowników jest: ANZ PODTAKi, ul. Świętokrzyska 18, pok. 123, 00-052 Warszawa, REGON 524976155, NIP 9512439755, zwany dalej „ANZ PODATKi”.

Gromadzone dane i zasady ich wykorzystywania

3: Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania Stroną i są wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.

4: Podczas wizyty na Stronie automatycznie zbierane są dane użytkowników, takie jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą Stronę. Wykorzystujemy je do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony oraz diagnozowania problemów technicznych, co ułatwia nam sprawnie administrowanie stroną.

5: Informacje w logach naszej Strony nie umożliwiają personalnej identyfikacji, nie łączymy tych informacji z rzeczywistymi osobami, które przeglądają naszą Strony. Nasz serwer zbiera informacje na temat daty i czasu odwiedzin na naszej stronie, a także adresu serwera z którego dana osoba wchodzi na naszą Stronę. Możemy także zapisywać informacje (anonimowo) o ruchach, które Użytkownicy wykonują na naszej Stronie. Wykorzystujemy te informacje do poprawy jakości naszej Strony i oceny statystyk, takich jak pory dnia i dni tygodnia, podczas których panuje wzmożony ruch na Stronie, a także do oceny popularności poszczególnych części Strony.

6: Dane pochodzące z ankiet umieszczanych na Stronie są gromadzone i analizowane wyłącznie po to, aby badać zjawiska związane z tematyką naszej działalności i tym samym – realizować cele oraz dbać o merytoryczną zawartość Strony. W przypadku działań prowadzonych przez ANZ PODATKi, które wymagają od uczestników rejestracji, zakres przetwarzanych danych określony jest w regulaminie danego wydarzenia. Uczestnikowi zawsze przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia/usunięcia.

7: Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:

 • Rozliczalności;
 • Przejrzystości;
 • Prawidłowości;
 • Rzetelności;
 • Integralności;
 • Poufności.

8: Nie zbieramy informacji, które pozwolą na identyfikację naszych Użytkowników.

9: Nie udostępniamy danych Użytkowników zewnętrznym podmiotom.

10: Zanonimizowane dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (min. operatorzy systemu obsługujący pocztę email Administratora – Kanada i USA). Przetwarzając dane osobowe korzystamy również z narzędzi analitycznych takich jak Facebook Analytics, Google Analytics, Google Search Console, Google ADS, co może wiązać się z przekazaniem zanonimizowanych danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (USA). W przypadku państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w stosunku do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, dane osobowe są przekazywane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzoru i zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Podmioty, do których przesyłamy dane osobowe, gwarantują odpowiednie ich zabezpieczenie. Masz możliwość uzyskania kopii tych danych.

11: Podczas podawania swoich danych osobowych na naszej Stronie zawsze będziesz mógł zapoznać się z klauzulą informacyjną, w której szczegółowo poinformujemy Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

12: Do zbieranych przez nas danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy ANZ PODATKi oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony.

13: Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

14: ANZ PODATKi chroni dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

15: Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, ani nie udostępniamy w żaden sposób danych Użytkowników pozyskanych przez Stronę, ani żadnych innych informacji, które mogą posłużyć do zidentyfikowania danych osobowych.

Informacja o profilowaniu

16: Podczas realizowania działań marketingowych, ANZ PODATKi nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na osoby, których dane dotyczą. Korzystamy z plików cookies do celu analizy aktywności internetowej i oferowania lepiej dopasowanych treści do potrzeb osób odwiedzających naszą Stronę. W ramach tych czynności nie gromadzimy danych osobowych, ani żadnych informacji pozwalających na ustalenie Twojej tożsamości.

Nasza polityka w odniesieniu do plików cookies

17: Pliki cookies: Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

18: Cel, dla którego pliki cookies są wykorzystywane: Pliki cookies to dane, które nasza Strona wysyła do Twojej przeglądarki. Mogą one następnie być przechowywane na dysku twardym Twojego komputera. Nasza Strona korzysta z plików cookies, aby ocenić realne zainteresowanie naszą Stroną, lepiej poznać oczekiwania i preferencje Użytkowników, zrozumieć sposób w jaki Użytkownicy korzystają z naszej Strony oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, stale udoskonalać naszą Stronę czyniąc ją bardziej przyjazną i lepiej dostosowaną do potrzeb Użytkowników. Te informacje nie zawierają danych znajdujących się na Twoim komputerze. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby informowała cię, kiedy otrzymujesz pliki cookies albo uniemożliwić otrzymywanie plików cookies. Nie używamy plików cookies, aby obserwować, jakie strony wybierasz.

19: Jakich plików cookies używamy?: Stosujemy dwa rodzaj plików:

 • sesyjne – pliki cookies pozwalające zapamiętać dokonane wybory. Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej;
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

20: Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, możemy stosować ich następujące rodzaje:

  • niezbędne do działania usługi i aplikacji – umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
  • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
  • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
  • reklamowe – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
  • statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

21: W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies?: Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samy, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w urządzeniu końcowym. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies, czyli czynności typu:

 • zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;
 • określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

22: Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszych serwisach.

Zakres i zmiana Polityki prywatności naszej Strony

23: Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce prywatności dotyczą jedynie serwisów znajdujących się w domenie anzpodatki.com. Nie odpowiadamy za politykę prywatności stron internetowych innych instytucji, do których linki znajdują się na naszej stronie.

24: Masz prawo: dostępu do danych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu (art. 21 RODO) oraz do cofnięcia zgody w przypadkach przewidzianych prawem. Cofnąć zgodę możesz w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.

25: Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej.

26: O zmianach będziemy informowali naszych Użytkowników w widoczny sposób. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

27: O treści zmian Polityki prywatności ANZPODATKi poinformuje poprzez umieszczenie na stronie anzpodatki.com wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych.

28: Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do Polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: anzpodatki.com, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki prywatności w ostatniej wersji:

01 stycznia 2024 r.

Kontakt

29: W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres: kontakt@anzpodatki.com