Oferta

I. PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Kancelaria podatkowa ANZ PODATKi zapewnia kompleksowe działania w zakresie obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw. Nasi pracownicy przejmują na siebie wszelkie obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji, rejestrów, dokumentacji kadrowo-płacowej oraz komunikacji z organami skarbowymi, administracyjnymi etc. Reprezentujemy również Państwa firmę w ZUS oraz dbamy o wszelkie prawidłowości sfery finansowo-prawnej. Dzięki naszej opiece unikną Państwo zbędnych kosztów, które nierzadko towarzyszą błędom w księgowości. W wielu sytuacjach potrafimy również wskazać drogę do realnych oszczędności w utrzymaniu firmy.

Prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont.

Wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów.

Bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy.

Naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji.

Prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji.

Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT.

Reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach.

od 990 PLN NETTO (do 20 wpisów w miesiącu)

Bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia.

Naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem amortyzacji.

Prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług.

Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego

Reprezentowanie w Urzędach Skarbowych.

od 390 PLN NETTO (do 10 wpisów miesięcznie)

II. KSIĘGA ROZCHODÓW I PRZYCHODÓW

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest najpopularniejszą formą prowadzenia ewidencji do celów podatkowych. Niezwykle istotne jest absolutnie bezbłędne prowadzenie tego rejestru, gdyż nawet najdrobniejszy błąd, niewykryty w porę, może wypaczyć bilanse w późniejszych okresach i skutkować dotkliwymi karami finansowymi. Kancelaria podatkowa ANZ PODATKi dba o skrupulatne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, na podstawie dostarczanych przez klientów dowodów księgowych, które następnie są na bieżąco wprowadzane do ewidencji. Każde wykryte niejasności są sprawdzane natychmiastowo.

III. KADRY I PŁACE

Zatrudnianie pracowników wiąże się z obowiązkiem prowadzenia skrupulatnych ewidencji związanych z płacami, urlopami, terminami badań okresowych, organizacją szkoleń etc. To także obowiązek rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych każdego pracownika. Kancelaria podatkowa ANZ PODATKi oferuje Państwu prowadzenie elektronicznych akt osobowych, uwzględniających wszelkie informacje na potrzeby rozliczeń kadrowo-płacowych. Kładziemy duży nacisk zarówno na ochronę praw pracownika, jak też interesów pracodawcy.

Sporządzanie list płac oraz miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych oraz deklaracji ZUS.

Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek do ZUS.

Sporządzanie rocznych informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek (PIT-4R, PIT-11, PIT-8B).

Ewidencja urlopów.

Reprezentowanie w US i ZUS.

od 70 PLN NETTO / 1 osobę

Bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia.

Naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z planem amortyzacji.

Prowadzenie rejestrów podatku VAT oraz sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług.

Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego

Reprezentowanie w Urzędach Skarbowych.

od 390 PLN NETTO (do 10 wpisów w miesiącu)

IV. EWIDENCJA PRZYCHODÓW

Ewidencję przychodów prowadzić muszą niemal wszyscy przedsiębiorcy (wyjątek stanowi jedynie karta podatkowa). W parze z nią najczęściej idą inne rejestry, takie jak: przychody i rozchody VAT, rozliczenie pojazdu, amortyzacja środków trwałych etc. Bezbłędne i rzetelne prowadzenie wszystkich ewidencji jest podstawą do bezkolizyjnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym, a także innymi organami. Kancelaria podatkowa ANZ PODATKi to zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy zadbają, by Państwa ewidencje prowadzone były w sposób właściwy i bezbłędny.

V. LEGALIZACJA POBYTU

Oferujemy profesjonalną pomoc w legalizacji pobytu cudzoziemców.

Zezwolenie na pobyt czasowy, stały i rezydenta długoterminowego UE na terytorium RP.

Nabycie obywatelstwa polskiego drogą uznania obywatelstwa przez Wojewodę.

Nabycie obywatelstwa polskiego drogą nadania obywatelstwa przez Prezydenta RP.

Na cenę usług księgowych wpływa wiele czynników i jest ona uzależniona od indywidualnych potrzeb każdego klienta. Dlatego cennik usług ustalamy indywidualnie, w zależności od formy prawnej, ilości osób zatrudnionych, ilości dokumentów księgowych, czy jesteśmy czynnym podatnikiem VAT oraz od rodzaju transakcji jakie mają miejsce w danej działalności. Nasze doświadczenie nauczyło nas, że nie ma jednej miary dla wszystkich, dlatego powyższe ceny mają wyłącznie charakter poglądowy. Podane ceny są podane w wartości netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.